ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิดกรณีศึกษาและการนำมาใช้ในประเทศไทย

ชื่อเรื่อง : ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิดกรณีศึกษาและการนำมาใช้ในประเทศไทย  ชื่อผู้แต่ง : ปุรวิชญ์ วัฒนสุข, วีระ หวังสัจจะโชค  Call Number : 324.6 ป672ป 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 23 ก.ย.2565 หนังสือ “ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิดกรณีศึกษาและการนำมาใช้ในประเทศไทย” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง โดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายและการสื่อสารของพรรคการเมือง โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินของพรรคการเมือง และโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และได้รวบรวมไว้ภายในเล่ม เพื่อที่จะเป็นการช่วยพัฒนาพรรคการเมืองให้สถาบันทางการเมืองที่ช่วยสงเสริมคุณค่าให้กับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยขน์อย่างมากสำหรับผู้อ่านและผู้ที่สนใจ มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ Link to Library Row Hit Heading 1 1 ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง […]

ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิดกรณีศึกษาและการนำมาใช้ในประเทศไทย Read More »