1-2-3 คำถาม Facebook

ชื่อเรื่อง : 1-2-3 คำถาม Facebook  ชื่อผู้แต่ง : มัณฑิตา จินดา (ทิป)  Call Number: 658.872 ม337ห 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  22 ก.ค. 2564 หนังสือ“1-2-3 คำถาม Facebook”  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมคำถามจากการทำธุรกิจออนไลน์ Facebook ซึ่งเป็นเรื่องของวิธีการใช้งานจริง มีตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเทคนิคในการทำแฟนเพจต่าง ๆ คำถามเรื่อง Location คำถามเรื่อง Video/Live คำถามเรื่อง เงิน ๆ ทอง ๆ เป็นต้น ซึ่งยังมีคำถามที่หลากหลายและมีประโยชน์น่ารู้ ปํญหาต่าง ๆ จะช่วยให้คุณคลี่คลาย แก้ไขปัญหา  ชนะอุปสรรคไปได้ และหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจออนไลน์ Facebook ได้ง่าย ยิ่งขึ้น !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 1-2-3 คำถาม Facebook / มัณฑิตา จินดา (ทิป) 1-2-3 คำถาม Facebook

1-2-3 คำถาม Facebook Read More »