1,000 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ชื่อเรื่อง : 1,000 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน  ชื่อผู้แต่ง : อรพินท์ อัจฉริยกาญจน์  Call Number: 495.183495911 อ335ห 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ   18 ธ.ค.2564 หนังสือ “1,000 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ” หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้ด้านภาษาจีน โดยรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันถึง 1,000 ประโยค อาทิเช่น การกล่าวทักทายและการกล่าวลา ภาษา ถามทาง  วันและเวลา การแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจ ฯลฯซึ่งมีเนื้อหาอย่างครบถ้วน พร้อมไฟล์เสียง ที่สแกนจาก QR Code มีคำอ่าน คำแปล ไวยากรณ์และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะ การอ่าน พูด เขียน และการฟัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Link to Library Row Hit Heading 1 1 1,000 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน/ พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์ 1,000 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

1,000 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน Read More »