100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า

ชื่อเรื่อง : 100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า  ชื่อผู้แต่ง : พีรพัฒน์ ตั้งสืบสกุล   Call Number : 658.812 พ798ห 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  29 ธ.ค.2565 หนังสือ “100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า โดยได้รวบรวมเนื้อหา Service 10X คือหนังสือที่รีดเอาหลักการและกิจกรรม พัฒนา คุณภาพการให้บริการลูกค้าในองค์กร โดยการผสมผสาน Principle (หลักการ) Tools (เครื่องมือ) ทั้งในส่วนของ Hard Side Management และ Soft Side Management เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้งานได้จริง มาค้นหา 100 กลยุทธ์ที่จะทำให้คุณมีวิธีการให้บริการลูกค้าได้อย่างไร และหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ? Link to Library Row Hit […]

100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า Read More »