100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน

ชื่อเรื่อง : 100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน  ชื่อผู้แต่ง : ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์   Call Number: พ 808.5 ศ165ร 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 พ.ย. 2564 หนังสือ “100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน” หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้เขียนที่ถ่ายทอด เทคนิคการพูด 100 เทคนิคในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ในที่ทำงาน ที่ประชุม พูดบนเวทีสาธารณะ และการพูดแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการฝึกพูด สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง พูดอย่างไรให้ครองใจคนฟัง ซึ่งยังมีเทคนิคและกลยุทธ์การพูดอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณกล้าที่จะพูด มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ !    Link to Library Row Hit Heading 1 1 100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน / ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ 100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน

100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน Read More »