333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

ชื่อเรื่อง : 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส  ชื่อผู้แต่ง : กระทรวงการต่างประเทศ  Call Number: อ 327.593044 ส647 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 ก.ค. 2564 หนังสือ “333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส”  หนังสือเล่มนี้เป็นการฉลอง ครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส โดยจัดขึ้นวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่การทูตไทยได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส พร้อมทั้งยังได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม บ้านเมืองของคนสมัยนั้น และหนังสือเล่มนี้จะชวนให้คุณผู้อ่านได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอีกด้วย !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส / กระทรวงการต่างประเทศ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส Read More »