5 Steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น!

ชื่อเรื่อง : 5 Steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น!  ชื่อผู้แต่ง : ธนพร เจียรนัยกุลวานิช   Call Number: พ 332.6322 ธ151ห 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 23 ก.ค. 2564 หนังสือ “5 Steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น!”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นหุ้นเริ่มตั้งแต่ การซื้อหุ้นยังไง ต้องรู้อะไรบ้าง  เข้าซื้อตรงไหน  รักษาเงินทุนอย่างไร ซื้อเท่าไร่ดี ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมภาพประกอบและเทคนิคการเล่นหุ้นที่ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจเล่นหุ้นมือใหม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่จะช่วยให้คุณเลือกหุ้นไปจนถึงกระบวนการซื้อ – ขายหุ้นได้อย่างแน่นอน !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 5 Steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น! / ธนพร เจียรนัยกุลวานิช 5 Steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น!

5 Steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น! Read More »