6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook

ชื่อเรื่อง : 6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook  ชื่อผู้แต่ง : ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตติ์ (วินเนอร์)  Call Number : 658.872 ธ471ห 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  30 มิ.ย.2565 หนังสือ “6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขายธุรกิจออนไลน์ ด้วย  Facebook โดยได้รวบรวมเทคนิคการขายเอาไว้ 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การขายออนไลน์อย่างไร ให้ขายได้ ขั้นตอนที่ 2 มีด้วยกัน 6 วิธีขายดีออนไลน์ แม้ว่าสินค้าจะเหมือนกัน ขั้นตอนที่ 3 มี 3 วิธีการขายออนไลน์ ลงทุนน้อย กำไลเยอะ ขั้นตอนที่ 4 มี 6 ช่องทางหาเงินออนไลน์ พร้อมวิธีทำ ขั้นตอนที่ […]

6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook Read More »