ชื่อเรื่อง : Advanced English grammar for high learners ชื่อผู้แต่ง : สำราญ คำยิ่ง   Call Number: 425 ส698อ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 26 ส.ค.2564 หนังสือ“Advanced English grammar for high learners” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาการใช้ภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมหลักการใช้ภาษาอังกฤษ อธิบายไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสำนวนโวหารแบบง่าย ๆ เริ่มตั้งแต่ การทบทวนไวยากรณ์และคำศัพท์ คำนาม  บทความ  สรรพนาม กริยา  คำวิเศษณ์ คุณศัพท์ ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้ สำนวนการเขียน ภาษาที่ใช้ในการเขียนที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายด้วย Advanced English grammar for high learners เล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 Advanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง Advanced English grammar for […]

Advanced English grammar for high learners  Read More »