AI for executive leader สำหรับนักบริหารมืออาชีพ

ชื่อเรื่อง : AI for executive leader สำหรับนักบริหารมืออาชีพ  ชื่อผู้แต่ง : บุญทัน ดอกไธสง  Call Number: 658.407 บ464อ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 13 ส.ค. 2564 หนังสือ“AI for executive leader สำหรับนักบริหารมืออาชีพ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารมืออาชีพ อาทิเช่น การสร้างกลุ่มควบคุมคุณภาพ การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ระบบบริหารโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงเเนวทางการบริหารโรงเรียน เเละการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พร้อมเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ ซึ่งได้อธิบายเป็นขั้นตอน และช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 AI for executive leader สำหรับนักบริหารมืออาชีพ/ บุญทัน ดอกไธสง  AI for executive leader สำหรับนักบริหารมืออาชีพ

AI for executive leader สำหรับนักบริหารมืออาชีพ Read More »