All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speakin

ชื่อเรื่อง : All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking  ชื่อผู้แต่ง : ซัง, จอหน์  Call Number: 428.0076 ซ129อ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2564 หนังสือ “All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking” หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเตรียมสอบ IELTS โดยมีเนื้อหาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการพูด ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย มีการวิเคราะห์แนวข้อสอบ IELTS ที่ใหม่ล่าสุดแบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่จะทำให้ผู้สอบเพิ่มคะแนนให้ตนเองได้ รวมถึงยังมีเคล็ดลับอีกมากมายที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการสอบ IELTS ให้ประสบกับความสำเร็จได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ !   Link to Library Row Hit Heading 1 1 All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking

All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking Read More »