ชื่อเรื่อง: Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที  ชื่อผู้แต่ง: นีน่า กัว  Call Number: 495.1 น711ด 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   16 มี.ค. 2564 หนังสือ “Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที” เป็นหนังสือภาษาจีน ที่ได้รวบรวมการสนทนาในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำแปรงฟัน  การแต่งตัว การเดินทางไปเรียนหรือไปทำงาน  การรับประทานอาหาร การแนะนำตัวและพูดคุยกับเพื่อนใหม่  การทักทายและการกล่าวลา ฯลฯ และยังมีเคล็ดลับอีกมากมายที่จะช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจภาษาจีน สามารถพูดบทสนทนาถูกต้องและเข้าใจง่ายและสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติและโต้ตอบได้โดยไม่ยากเลย !   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที / นีน่า กัว Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที

Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที  Read More »