Digital Asset Investment 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล

ชื่อเรื่อง : Digital Asset Investment 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล  ชื่อผู้แต่ง : พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว   Call Number: 332.178 พ793ด 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ   11 ธ.ค.2564 หนังสือ “Digital Asset Investment 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา รายละเอียดการระดมทุน และอนาคตของเงิน  Digital Asset คืออะไร, วิวัฒนาการของระบบไร้ศูนย์กลาง จากเงินสู่แอปพลิเคชัน, ประเภทของ Digital Asset, ICO  การระดมทุนด้วย Digital Asset, ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์มูลค่าและแนวทางการลงทุน และพร้อมที่จะรับกับความผันผวนของราคาและสามารถดึงประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ มาศึกษาและเรียนรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 Digital Asset Investment 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล/ พีรพัฒน์ หาญคงแก […]

Digital Asset Investment 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล Read More »