Digital marketing unlocked ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล

ชื่อเรื่อง : Digital marketing unlocked ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล  ชื่อผู้แต่ง : ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร Call Number : 658.872 ศ462ด 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 ก.ย.2565 หนังสือ “Digital marketing unlocked ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ที่ผู้เขียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นอย่างมาก ที่จะนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้อ่านและผู้ที่สนใจ โดยเริ่มจากการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านการตลาดดิจิทัล ตั้งแต่การปรับ Mindset จนไปถึงการเพิ่ม Skillset เพื่อให้คุณต่อยอดการเรียนรู้การใช้ Toolset หรือเครื่องมือการตลาดดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถปลดล็อกการตลาดดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ มาค้นหาความลับการตลาดดิจิทัลได้ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ?  Link to Library Row Hit Heading 1 1 Digital marketing unlocked ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล / ศิริพงศ์ […]

Digital marketing unlocked ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล Read More »