e-book

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม, Library Siam University

สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของ ม.สยาม เท่านั้น! ที่ได้รับสิทธิ์อ่าน EBOOKS (ภาษาไทย) นี้!!! EBOOKS: SE-ED E-library Link to https://se-ed.belibcloud.com ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางด้าน การเงินการลงทุน การแพทย์ ครอบครัว คอมพิวเตอร์ คูมือเรียน-สอบ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา ภาษาศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ-ความงาม หนังสือเด็ก อาหารและเครื่องดื่ม (hearts)ท่านสามารถนำหนังสือไปอ่านได้ โดย Login เข้าใช้งานด้วย UserName: ใช้ E-mail ของม.สยาม ที่ลงท้ายด้วย @siam.edu และ Password: ใช้ 4 ตัวแรกของชื่อและ 4 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ รวมเป็น 8 ตัวอักษร  Click Me! วิธีการใช้งาน  

eBooks: SE-ED E-library Read More »

นักศึกษาและคณาจารย์ เชิญอ่าน eBooks ฟรี!!! แหล่งรวมไฟล์ PDF eBooks ที่มีจำนวนมากถึง 81,851,725 eBooks ให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีขีดจำกัดในการดาวน์โหลด Link: https://www.pdfdrive.com  ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านวิชาการและการศึกษา ศิลปะ ชีวประวัติ ธุรกิจและอาชีพ เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม นิยายและวรรณกรรม สุขภาพและฟิตเนส ไลฟ์สไตล์ การเติบโตส่วนบุคคล การเมืองและกฎหมาย ศาสนา วิทยาศาสตร์และการวิจัย เทคโนโลยี  และยังสามารถรับหนังสือยอดนิยมไปอ่านฟรีได้ทางกล่องจดหมายของคุณ เพียงกรอกอีเมล์ของคุณเท่านั้น Click Me! FREE: PDF Drive eBooks PDF Drive is your search engine for PDF files. As of today we have 81,851,734 eBooks for you to

eBooks: PDF Drive Read More »

นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าถึง Textbooks ฟรี!!! เปลี่ยนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยคลังตำราเรียนแบบเปิด Open Textbook Library Link: https://open.umn.edu/opentextbooks  ครอบคลุมสาขาวิชา Business, Computer Science, Education, Engineering, Humanities Journalism, Media Studies & Communications, Law, Mathematics, Medicine, Natural Sciences, Social Sciences, Student Success ขณะนี้มีหนังสือเรียนที่เปิดให้ใช้ฟรี 1100 ชื่อเรื่อง Open Textbook Library ได้รับการสนับสนุนโดย Open Education Network. Click Me! FREE: Open Textbook Collection Open Textbook Library  Link: https://open.umn.edu/opentextbooks  Transform Higher Education and Student Learning Open textbooks

eBooks: Open Textbooks Read More »

  ผู้ใช้ห้องสมุดออนไลน์ สามารถเข้าถึง eBooks ฟรี!!!   Cambridge University Press  ขอเชิญอ่าน eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา  ข้อมูลที่มีอยู่ในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสถาบันสามารถเข้าถึงได้ฟรี ในแพลตฟอร์มของเรา: Cambridge Core ( www.cambridge.org/core ) หรือ Open Access URL ของเรา: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access Open access books Click Me! FREE: eBooks Academic Collection  Cambridge University Press  We are pleased to update

eBooks: Cambridge Core  Read More »

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 Read More »