Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง!

ชื่อเรื่อง : Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง!  ชื่อผู้แต่ง : แพก, ซอนยอบ  Call Number:  428.24 พ954อ 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  9 ก.ย.2563 หนังสือ “Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง!”   เนื้อหาประกอบด้วยบทสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย เช่นเ เรื่องเรียน การทำงาน การขอความช่วยเหลือ  ซื้อของ ฯลฯ และยังมีภาพประกอบการ์ตูน พร้อมไฟล์ MP3 ฝึกฟัง พูด สำเนียงจากเจ้าของภาษาได้ ใครสนใจพูดภาษาอังกฤษเก่ง ๆ เล่มนี้ ได้ทุกสถานการณ์ !   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง! / Baek Seon Yeob ; ตรองสิริ ทองคำใส, ผู้แปล  Easy […]

Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง! Read More »