ชื่อเรื่อง : Interaction design beyond human-computer interaction ชื่อผู้แต่ง : Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jenny Preece Call Number : 004.019 R726I 2023 แนะนำหนังสือ 28 เม.ย.2567 รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความรู้ในการออกแบบระบบเทคโนโลยีที่รองรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ วิศวกรรมซอฟแวร์ การออกแบบเว็บไซต์ และการศึกษาข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์วิธีการออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมตัวอย่างคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ สร้างต้นแบบ ประเมินผล และสร้างเทคโนโลยีที่รองรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา  และการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป Row Hit Heading 1 1 Interaction design beyond human-computer interaction / Yvonne Rogers, Helen Sharp, […]

Interaction design beyond human-computer interaction Read More »