ชื่อเรื่อง : Intercultural communication for global business ชื่อผู้แต่ง : Tuleja , Elizabeth A Call Number :  303.482 T917I 2022 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 24 พ.ย.2566  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจระดับโลก ที่ช่วยให้ท่านเป็นผู้นำด้านธุรกิจที่เข้าใจ การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรม  ที่ประสบความสำเร็จ การปรับธุรกิจและกิจการให้เข้ากับวัฒนธรรม ที่ผสานความกลมกลืนทางสังคม ด้วยหลักการและทฤษฎี ตัวอย่างประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Intercultural communication for global business : how leaders communicate for success / Elizab

Intercultural communication for global business Read More »