ชื่อเรื่อง :Reading Road : tayō na nihon o yomu eigo chūgokugo[Japanese ]  ชื่อผู้แต่ง : AJALT Call Number : 495.684 R287 2023 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 มี.ค.2567 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการการสอบ Japanese-Language Proficiency Test  ในภาคของการอ่าน ฝึกความเข้าใจในการอ่านในระดับ 4 และ 3 ของ JLPT โดย แบ่งออกเป็น 5 บทเรียนที่แตกต่างกัน ในแต่ละบทมี 3 บทความการอ่าน ซึ่งประกอบด้วยตารางคำศัพท์ คำอธิบายตัวอักษรคันจิและบันทึกไวยากรณ์ เพิ่มความยากในการอ่านด้วยคำศัพท์และคันจิที่ซับซ้อนมากขึ้น พร้อมประกอบด้วยชุดคำถาม และคำเฉลยโดยมีการแปลเนื้อ ด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม เพื่อความเข้าใจในการอ่าน สร้างความพร้อมในการสอบของคุณ […]

Reading Road : tayō na nihon o yomu eigo chūgokugo[Japanese ] Read More »