TOEIC ไม่ยาก 900+ เรื่องหมูๆ

ชื่อเรื่อง : TOEIC ไม่ยาก 900+ เรื่องหมูๆ

ชื่อผู้แต่ง : ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์

Call Number : 428.0076 ภ432ท 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 พ.ย.2566

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบTOEIC    ที่รวมทุกความรู้ที่ผู้เตรียมตัวเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจต้องมี โดยอธิบายเปรียบเทียบลักษณะการสอบแบบเก่าและแบบใหม่ไว้ให้ในทุกพาร์ทการสอบ เพื่อให้ผู้เตรียมตัวเข้าสอบรู้เทคนิค มีความเข้าใจ และสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง บริหารเวลาได้ดี มีชุดข้อสอบจำลอง พร้อมความรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ผู้เตรียมสอบต้องรู้ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อความพร้อมในการสอบของคุณ


 


Link to Library