TOKYO : โตเกียว เล่มเดียวเที่ยวได้จริง

 

 

ชื่อเรื่อง : TOKYO : โตเกียว เล่มเดียวเที่ยวได้จริง

ชื่อผู้แต่ง : สิรภพ มหรรฆสุวรรณ

Call Number : พ 915.204 ส728ต 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ม.ค.2567

  หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่าน วางแผนการท่องเที่ยว เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ด้วยตนเอง  โดยได้ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโตเกียว รวมถึงที่พัก ที่กิน แผนที่ วิธีการเดินทาง ตั๋วพาสสุดคุ้ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับช่วยในการวางแผนเที่ยว

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oTOKYO : โตเกียว เล่มเดียวเที่ยวได้จริง/ สิรภพ มหรรฆสุวรรณ