กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล ชื่อเรื่อง : กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล   

ชื่อผู้แต่ง : แสวง บุญเฉลิมวิภาส 

Call Number : 344.041 ส968ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 23 มี.ค.2566 หนังสือ “กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ และได้มีการจัดพิมพ์ครั้งที่ 9 โดยผู้เขียนได้เริ่มต้นด้วยลำดับชั้นกฎหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมของกฎหมายทั้งหมดและมีบทที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรืออาญา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้มีการเพิ่มเนื้อหาในบทที่ 9 อันเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก และใกล้จะเสียชีวิตและได้นำบทความเรื่อง ยึดหลักจริยธรรมนำกฎหมายในการทำ Advance care plan มาไว้ที่ภาคผนวก เพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทที่ 9 ดังกล่าว ก็นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการแพทย์และการพยาบาล มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Call Number Heading
1 344.041 ส968ก 2545 oกฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส
2 344.041 ส968ก 2565 oกฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส

 

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล