กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิต

ชื่อผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ   

Call Number : 670 ณ249ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 ม.ค.2566 หนังสือ “กระบวนการผลิต หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานสำคัญในการเลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับชิ้นงาน โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ, โครงสร้างของโลหะและการอบชุบความร้อน, การหล่อโลหะ, การขึ้นรูปโลหะก้อน, การขึ้นรูปโลหะแผ่น, การผลิตโลหะผง เซรามิก แก้ว และวัสดุกึ่งตัวนำ, การขึ้นรูปพลาสติก วัสดุผสม และการสร้างชิ้นงานต้นแบบรวดเร็ว, พื้นฐานการกัดแต่งและเครื่องมือตัด, การกัดแต่งแบบธรรมดา ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาขั้นตอนและเทคนิคต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ที่อยากประกอบทำธุรกิจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกกระบวนการผลิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน มาค้นหาเคล็ดลับของกระบวนการผลิตได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oกระบวนการผลิต / ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

กระบวนการผลิต