กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง / ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช

ชื่อเรื่อง : กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง

ชื่อผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช

Call Number : 959.3023 ธ364ก 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 ก.พ.2567

 เป็นหนังสือที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรียกกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนแผนที่กรุงศรีอยุธยาที่เขียนโดยฝรั่งตั้งแต่แผ่นแรกจนแผ่นสุดท้าย พบกับมาที่ไปของแผนที่ และเรื่องราวการเดินทางของนักเดินทางผู้เขียนแผนที่แต่ละชิ้นอย่าง พร้อมทั้งค้นหาความหมายของชื่ออยุธยาที่ฝรั่งเรียกอย่างเข้าใจง่าย พร้อม เปิดเผยภาพร่างลายเส้นต้นฉบับแผนที่กรุงศรีอยุธยา แม่น้ำเจ้าพระยา วัดเเละบ้านเรือนชาวสยามของเอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ที่เก็บรักษายังหอสมุดแห่งชาติ กรุงลอนดอน

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง / ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช