กลยุทธ์การตลาดแบบฟาด (กำไร) เรียบ

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การตลาดแบบฟาด (กำไร) เรียบ

ชื่อผู้แต่ง : อีซึงยุน ; ตรองสิริ ทองคำใส, วสุชา เขมการโกศล, ผู้แปล

Call Number : 658.8 อ769ก 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 ตุลาคม 2566 หนังสือ “กลยุทธ์การตลาดแบบฟาด (กำไร) เรียบ ” เนื้อหาในเล่มนำเสนอการอ่านใจผู้บริโภคตามลักษณะวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ 4ประการที่คนทำธุรกิจยุคดิจิทัลควรรู้เพื่อสร้างผลสำเร็จ ซึ่งก็คือ 4 กลยุทธ์ การตลาดอันประกอบด้วย กลยุทธ์ทฤษฎีผลักดัน กลยุทธ์ความเป็นแก่นแท้ หรือตัวตนที่แท้จริง และกลยุทธ์สร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้า พร้อมกับให้คำตอบว่า “กลยุทธ์เหล่านี้สร้างผลสำเร็จแก่ธุรกิจได้อย่างไร”


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oกลยุทธ์การตลาดแบบฟาด (กำไร) เรียบ / อีซึงยุน ; ตรองสิริ ทองคำใส, วสุชา เขมการโกศล, ผู้แปล