Natcha Deachatengprateep

ชื่อเรื่อง : ออกแบบ UX/UI ด้วย Figma ชื่อผู้แต่ง : กองบรรณาธิการซิมพลิฟาย Call Number : 006.76 อ443 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 มิถุนายน 2567 หนังสือ “ออกแบบ UX/UI ด้วยFigma” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน Figma เพื่อออกแบบชิ้นงานประเภทแอพพลิเคชั่นแบบอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ พรีเซนเคชันเพื่อให้ผู้อ่านสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว และดูเป็นมืออาชีพ พร้อมส่งต่อให้ผู้พัฒนาโปรเจ็กต์ต่อไปได้   Link to Library Row Hit Heading 1 1 ออกแบบ UX/UI ด้วย Figma / กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

ออกแบบ UX/UI ด้วย Figma Read More »

ชื่อเรื่อง : สะท้อนการจัดการความรู้จาก ความท้าทาย ชื่อผู้แต่ง : มงคลชัย วิริยะพินิจ Call Number : 658.4038 ม115ส 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 มิถุนายน 2567 หนังสือ  ” สะท้อนการจัดการความรู้จาก ความท้าทาย ” เป็นอีกหนึ่งผลงานของ รศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของ การจัดการความรู้กับการบริหารจัดการองคืกร กับการทำงานของพนักงานในองคืกร นั้นเป็นเร่ืองเดียวกัน อีกทั้งยังได้บอกเล่าวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร ผ่านกิจกรรมที่มีลักษณะ soft side ชวนสนุกและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ Link to Library Row Hit Heading 1 1 สะท้อนการจัดการความรู้จาก’ความท้าทาย’ / มงคลชัย วิริยะพินิจ

สะท้อนการจัดการความรู้จาก ความท้าทาย Read More »

ชื่อเรื่อง : มองวัฒนธรรมสู่การจัดการความรู้ ชื่อผู้แต่ง : มงคลชัย วิริยะพินิจ Call Number : 658.4038 ม115ม 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 มิถุนายน 2567 หนังสือ ” มองวัฒนธรรมสู่การจัดการความรู้ ” เล่มนี้ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการองค์คววามรู้ใรองค์กรและการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการชี้ให้เห็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนไม่ว่าระดับบุคลากรหรือผู้บริหารต้องเผชิญคื คุณลักษณะบางประการของ “วัฒนธรรมไทย” ที่จะเรียกว่าเป็นอุปสรรคการเรียนรู้และการจัดการความรู้ หนังสือเล่มนี้จะชี้ทางสว่างสำหรัลบุคลากรและผุ้นำที่ต้องการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรุ้ (ใฝ่รู้) ที่ทุกคนในองค์กรพร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและแบ่งปันองค์ความรู้แก่กันและกัน   Link to Library Row Hit Heading 1 1 มอง “วัฒนธรรม” สู่การจัดการความรู้ / มงคลชัย วิริยะพินิจ

มองวัฒนธรรมสู่การจัดการความรู้ Read More »

ชื่อเรื่อง : Marketing platform รุ้งี้ขายดีออนไลน์ทุกช่องทาง ชื่อผู้แต่ง : เกียรติรัตน์ จินดามณี Call Number : พ 658.872 ก854ม 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มิ.ย.  2567 หนังสือ ” Marketing platform รุ้งี้ขายดีออนไลน์ทุกช่องทาง ”   เล่มนี้ได้ รวบรวมเอาที่สุดของสิ่งที่ผู้เขียนได้ลงมือทำเอง ด้วยประสบการณ์ทางด้านการตลาดที่สะสมมานาน และให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการหลายต่อหลายธุรกิจ ทำให้นำเคล็ดลับนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ รวมทั้งได้นำกรณีศึกษามายกให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างแบบย่อยง่ายและนำไปใช้ได้เลย ทั้งหมดนี้พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนในหนังสือเล่มนี้แล้ว ความสำเร็จในธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คนเพียงคนเดียว!!! ท่านพร้อมที่จะมีพวกเราเป็นทีม เป็นกัลยามิตรช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ แนะนำเส้นทางที่ทุกท่านควรลงมือทำ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว พวกเราจะพาทุกท่านไปตะลุยโลกแพลตฟอร์มออนไลน์กันอย่างเป็นระบบ Link to Library Row Hit Heading 1 1 Marketing platform รุ้งี้ขายดีออนไลน์ทุกช่องทาง / เกียรติรัตน์ จินดามณี, ธนวัต มีเจริญ

Marketing platform รุ้งี้ขายดีออนไลน์ทุกช่องทาง Read More »

ชื่อเรื่อง : ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (ฉบับปรับปรุง) ชื่อผู้แต่ง :จอห์นสัน, สเปนเซอร์ Call Number : พ 158 จ213ค 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  หนังสือ 1 มิถุนายน 2567 หนังสือ ” ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (ฉบับปรับปรุง) ” เรื่องราวการเดินทางตามหาเนยแข็งในเขาวงกตของตัวละครสี่ตัว สนิฟฟ์ สเกอร์รี เฮม และฮอว์ ทั้งสี่เปรียบเหมือนตัวแทนมนุษย์ผู้มีทั้งด้านที่เรียบง่ายและซับซ้อน เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดนั่นคือ เนยแข็งที่หวงแหนถูกขโมยไป พวกเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ คุณจะตัดสินใจเช่นเดียวกับพวกเขาหรือไม่ Link to Library Row Hit Heading 1 1 ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (ฉบับปรับปรุง) / สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; ประภากร บรรพบุตร, ผู้แปล

ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (ฉบับปรับปรุง) Read More »

ชื่อเรื่อง : 325 พลังข้อคิด ชีวิตเปลี่ยน จากนักปรัชญาจีนโบราณ ชื่อผู้แต่ง : ญาดา พิมพการย์ Call Number : พ 181.11 ญ299ส 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 พ.ค. 2567 หนังสือ ” 325 พลังข้อคิด ชีวิตเปลี่ยน จากนักปรัชญาจีนโบราณ  ” หลักคิดเพื่อดำเนินชีวิตจากนักปรัชญาจีนโบราณผู้มีอิทธิพลต่อแนวความคิดภูมิปัญญาของมนุษยชาติอย่างแท้จริง “The gem cannot be polished ithout friction,nor man perfected without trial ”  “อัญมณีไม่สามารถงดงามได้หากปราศจากการเจียระไน เฉกเช่นมนุษย์ไม่สามารถทำให้สมบูรณ์แบบได้หากปราศจากความพยายาม” Link to Library Row Hit Heading 1 1 325 พลังข้อคิด ชีวิตเปลี่ยน จากนักปรัชญาจีนโบราณ /

325 พลังข้อคิด ชีวิตเปลี่ยน จากนักปรัชญาจีนโบราณ Read More »

ชื่อเรื่อง : แกะรอยตัวพิมพ์ไทย ชื่อผู้แต่ง : ประชา สุวีรานนท์ Call Number : 744.42 ป232ก 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 พ.ค. 2567 หนังสือ ” แกะรอยตัวพิมพ์ไทย  ” หนังสือ เล่มนี้นอกจากจะปรับปรุงมาจากหนังสือประกอบนิทรรศการ 10 ตัวพิมพ์กับสังคมไทยเมื่อ 2 ทศวรรษก่อนแล้ว แกะรอยตัวพิมพ์ไทย ของประชา สุวีรานนท์ ยังเพิ่มเติมบริบทของตัวพิมพ์ไทย 10 ยุค บวกกับอีก 1 สมัย กลายเป็น 11 ตัวพิมพ์ที่มีบทบาทควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนับแต่ที่มันถือกำเนิด ปรับตัวรับใช้การพิมพ์และการอ่านเขียนมาทุกยุคทุกสมัย  ตัวพิมพ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกหนแห่ง ไม่ว่าหนังสือ นิตยสาร ฉลากสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า พาสปอร์ต โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ป้ายถนนไปจนป้ายประท้วง มันสะท้อนถึงการเมืองวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ณ ชั่วขณะหนึ่ง การย้อนกลับไปค้นหาต้นกำเนิดของตัวพิมพ์ในอดีต

แกะรอยตัวพิมพ์ไทย Read More »

ชื่อเรื่อง : สำเร็จช้า ดีกว่าไม่ทำ  ชื่อผู้แต่ง : เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล Call Number : พ 158.1 ฌ999ส 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 พ.ค. 2567 หนังสือ ” สำเร็จช้า ดีกว่าไม่ทำ  ” รวบรวมเรื่องราว “ความล้มเหลว” ของ 50 คน ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้คุณเชื่อมั่นว่า “ความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จจริง ๆ” รวมทั้งข้อคิดดี ๆ จากเรื่องราวความล้มเหลวของแต่ละคน ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้ดึงออกมาอธิบายให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า… “อะไรที่ทำให้พวกเขาสำเร็จในท้ายที่สุด” เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณอาจเริ่มเปลี่ยนความคิดว่า… “เมื่อคุณกล้าที่จะล้มเหลว ก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณจากความสำเร็จได้อีกต่อไป” Link to Library Row Hit Heading 1 1 สำเร็จช้า ดีกว่าไม่ทำ / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล

สำเร็จช้า ดีกว่าไม่ทำ Read More »

ชื่อเรื่อง : วิสาหกิจเพื่อสังคม ชื่อผู้แต่ง : นราเขต ยิ้มสุข Call Number : 658.408 น231ว 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 พ.ค. 2567 หนังสือ “วิสาหกิจเพื่อสังคม ” เล่มนี้ เป็นตำราที่มุ่งเน้นการอธิบายและสร้างความเข้าใจในแนวคิดและหลักการพื้นฐานของวิสาหกิจเพื่อสังคม กลไกการดำเนินการสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่มีความสนใจการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมในการทำความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและพัมนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีความพร้อมอย่างมากตั้งแต่ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 Link to Library Row Hit Heading 1 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม / นราเขต ยิ้มสุข

วิสาหกิจเพื่อสังคม Read More »

ชื่อเรื่อง : ชีวเคมีทางการแพทย์ ชื่อผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช Call Number : 612.015 ช445ช 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2567 หนังสือ “ ชีวเคมีทางการแพทย์ ” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมพื้นฐานชีวเคมีที่บูรณาการกับเนื้อหาทางด้านชีววิทยาของเซลล์และสรีรวิทยา เพื่ออธิบายกลไกชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกาย ทำให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาชีวเคมีเข้ากับการปรับยุกต์ใช้ในการอธิบายกลไกการทำงานของร่างกายได้ เนื่องจากการเข้าใจถึงความผิดปกติของร่างกายได้นั้นจะต้องเข้าใจการทำงานของร่างกายในภาวะปกติให้ดีเสียก่อน ผู้เขียนจึงรวบรวมกรณีศึกษาทั้งหมด 19 กรณีศึกษาในแต่ละบทเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชีวเคมีในทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา หลายสาขา เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ โภชนาและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Link to Library Row Hit Heading 1 2 ชีวเคมีทางการแพทย์ / ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

ชีวเคมีทางการแพทย์ Read More »

ชื่อเรื่อง : ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework ชื่อผู้แต่ง : สุพจน์ สง่ากอ Call Number : 005.133 ส826ต 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 เมษายน 2567 หนังสือ “ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework” คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและนักพัฒนาโปรแกรมที่เขียนภาษาไพทอนเป็นอยู่แล้ว ได้รู้จักและประยุกต์ใช้ไลบรารีและเฟรมเวิร์กในการพัฒนาโปรแกรมในด้านต่างๆ ได้แก่ Pygame เขียนโค้ดสร้างเกมด้วยตนเอง,  Django เรียนรู้เฟรมเวิร์กและเริ่มต้นสร้างเว็บแอพพลิเคชันสำหรับไลบรารีสำหรับ Data Science & Machine Learning scikit-learn ได้แก่ Numpy สร้างและจัดการข้อมูลแบบอาร์เรย์, Pandas โหลด และจัดการชุดข้อมูล, Matplotlib พล็อตกราฟแสดงข้อมูล และ scikit-learn การทำแมชชีนเลิร์นนิง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่มีพื้นฐาน Python

ต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย Python Library + Framework Read More »

ชื่อเรื่อง :ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม ชื่อผู้แต่ง : สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต Call Number : 153.85 ส272ท 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 เมษายน 2567 หนังสือ “ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม ” เล่มนี้จะครอบคลุมทฤษฎีและแนวคิดหลัก ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรม ตลอดจนเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ การฝึกการกล้าแสดงออก การจัดการเงื่อนไขผลกรรม กระบวนการเสนอตัวแบบการปรับพฤติกรรมทางปัญญา และการควบคุมตนเองเทคนิคการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เสนอไว้ในหนังสือทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม นี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงแนวคิดพื้นฐาน ตลอดจนขั้นตอนในการดําเนินการ แนวทางในการนําไปใช้งานวิจัย และข้อดีและข้อจํากัด หรือข้อควรระวัง ซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในแทบทุกสภาพการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน โรงพยาบาล คลินิก หรือในสภาพสังคมทั่ว ๆ ไป เหมาะกับผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งการปรับพฤติกรรมอย่างจริงจัง Link to Library Row Hit Heading 1 7 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม / สมโภชน์

ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม Read More »