กลยุทธ์ (ก่อน) โน้มน้าวใจ

ชื่อเรื่อง:กลยุทธ์ (ก่อน) โน้มน้าวใจ 

ชื่อผู้แต่ง :  ชาลดินี, โรเบิร์ต 

Call Number: พ 153.852 ช526ก 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  7 ต.ค. 2563 หนังสือ “ กลยุทธ์ (ก่อน) โน้มน้าวใจ : Pre-Suasion ”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกลยุทธ์ การโน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นการทำให้ผู้รับสารเปิดใจก่อนที่จะได้รับสารที่เรานำเสนอ นั้นคือการที่จะโน้มน้าวใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราจะต้องเตรียมการให้ได้ประสิทธิภาพก่อนว่าแต่ต้องทำอย่างไรล่ะ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ? ให้คุณได้อย่างแน่นนอน ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oกลยุทธ์ (ก่อน) โน้มน้าวใจ/ โรเบิร์ต ชาลดินี ; วิโรจน์ ภัทรทีปกร, ผู้แปล

กลยุทธ์ (ก่อน) โน้มน้าวใจ