กล้วยกินได้ของกรมวิชาการเกษตร

ชื่อผู้แต่ง : เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล, บรรณาธิการ

Call Number : อ 634.772 ก288 2561

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 พฤศจิกายน 2566 หนังสือ ” กล้วยกินได้ของกรมวิชาการเกษตร ” จัดพิมพ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561 กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน ได้จัดทำหนังสือเลล่มนี้ เกื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านความหลากหลายของพันธุ์กล้วยที่มีศักยภาพทางการผลิตและมีคุณค่าด้านการอรุรักษืและการใช้ประโยชน์ด้านอื่น สำหรับผู้สนใจสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องต่อไป


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oกล้วยกินได้ของกรมวิชาการเกษตร / เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล, บรรณาธิการ ; กรมวิชาการเกษตร