กัญชาทางการแพทย์

เลขเรียกหนังสือ 615.32345 บ874ก 2563

กัญชาทางการแพทย์ = Cannabis Pharmacy เขียนโดย Michael Backes ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์กัญชาทางการแพทย์ โดยเนื้อหาภายในเริ่มอธิบายตั้งแต่ ประวัติศาสตร์ของกัญชา ชีวเคมีของกัญชา สรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ที่ตอบสนองต่อกัญชา เอ็นโดแคนนาบินอยด์ที่ควบคุมอารมณ์ ความอยากและความจำ การเตรียมและใช้กัญชาให้ได้ผลดี สายพันธุ์ต่างๆ ของกัญชา และรวมไปถึงอาการป่วย 50 โรคที่กัญชามีบทบาทในการรักษา ทั้งยังให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่ต้องการข้อมูลเพื่อการศึกษาที่เข้าถึงได้อย่างถูกต้อง โดยมีหลักฐานจากงานวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดมารองรับ