กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์่่อเรื่อง: กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 

ชื่อผู้แต่ง: วิไล ชินธเนศ 

Call Number: 611 ว724ก 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   12 พ.ค. 2564 หนังสือ “กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ อาทิเช่น เซลล์วิทยา, เนื้อบุผิวและเนื้อยึดต่อ, ระบบปกคลุมร่างกาย, ระบบโครงร่าง, ระบบกล้ามเนื้อ, ระบบหายใจ, ระบบไหลเวียน, รบบย่อยอาหาร, ระบบขับถ่ายปัสสาวะ พร้อมมีภาพประกอบช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และหนังสือเล่มนี้ใช้สำหรับนักศึกษาพยาบาล แพทย์ ลอดจนผู้ที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Call Number Heading
1 611 ว724ก 2549 oกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์
2 611 ว724ก 2539 oกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์
3 611 ว724ก 2560 oกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์
4 611 ว724ก 2563 oกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์