กายวิภาคโยคะ YOGA Anatomy

ชื่อเรื่อง : กายวิภาคโยคะ YOGA Anatomy

ชื่อผู้แต่ง : เลสลี่ คามินอฟฟ์ และ เอมี่ แมทธิวส์

Call Number : 613.7046 ค334ก 2563

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 ก.พ.2567

หนังสือ กายวิภาคโยคะ YOGA Anatomy เล่มนี้เขียนขึ้นโดย เลสลี่ คามินอฟฟ์ และ เอมี่ แมทธิวส์ นั้นเป็นที่รู้จักกันดีระดับนานาชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกสอนกายวิภาคของโยคะในด้านการหายใจและการออกกำลังกาย ทั้งสองท่านนี้ได้สร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีเยี่ยม สำหรับผู้ฝึกโยคะ ผู้สอน และผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ด้านนี้ได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งนี้ในส่วนของเนื้อหาได้ผ่านการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งภาพสีอันสวยงามและมีข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้คุณเข้าใจโครงสร้างและเข้าใจหลักการเคลื่อนไหวกายวิภาคทางโยคะ ในแต่ละท่วงท่าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การหายใจไปถึงท่ายืน และการกลับศีรษะ ผู้อ่านจะเข้าใจและได้เห็นว่าในกล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้น ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ได้อย่างไร การแปลงท่ามีผลเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพอย่างไร กระดูกสันหลัง การหายใจและตำแหน่งของร่างกายเชื่อมโยงต่อกันอย่างไรในระดับพื้นฐาน ไม่ว่าผู้อ่านจะเพิ่มเริ่มต้น หรือได้ฝึกโยคะมาเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วก็ตาม

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oกายวิภาคโยคะ / เลสลี่ คามินอฟฟ์ และ เอมี่ แมทธิวส์ ; น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, ผู้แปล