การจัดการการเงิน

การจัดการการเงินชื่อเรื่อง : การจัดการการเงิน 

ชื่อผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล  

Call Number : 658.15 ฐ312ก 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  10 ม.ค.2566 หนังสือ การจัดการการเงิน” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน โดยผู้เขียนได้รวบรวบความรู้และประสบการณ์จากการสอนวิชานี้มากกว่า 20 ปี และมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมพร้อมแบบฝึกหัดเพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งภายในเนื้อหาจะครอบคลุมในเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของการบริหารการเงินตั้งแต่การพยากรณ์และการวางแผน การตัดสินใจลงทุนและการจัดหาเงิน การประสานงานและควบคุม การจัดหาเงิน รวมถึงการควบรวมกิจการ และการจัดการการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจทางด้านการจัดการทางการเงิน เล่มนี้มีคำตอบ ? 


Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oการจัดการการเงิน / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

การจัดการการเงิน