การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. เล่ม 1

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. เล่ม 1ชื่อเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. เล่ม 1 

ชื่อผู้แต่ง : ลักษมี ชาญเวชชี …(และคนอื่นๆ), บรรณาธิการ

Call Number : 616.029 ก451 2564 ล1 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  24 ม.ค.2566 หนังสือ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. เล่ม 1”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย โดยมีการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา Palliative care ซึ่งการฝึกอบรมเฉพาะทางเป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพที่สำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง เป็นการฝึกอบรมมีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ Primary palliative care (Palliative approach) สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ให้การดูแลผู้ป่วยทั่วไปในระดับชุมชน เป็นการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองที่ไม่ซับซ้อนเป็นการดูแลแบบพื้นฐานที่เรียกว่าแบบปฐมภูมิ ในส่วนผู้ป่วยระยะท้ายที่มีความซับซ้อนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลในโรงพยาบาลแบบตติยภูมิ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นตำราวิชาการและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. เล่ม 1 / ลักษมี ชาญเวชชี …(และคนอื่นๆ), บรรณาธิการ

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. เล่ม 1