การดูแลรักษาเดงกีรุนแรงทางคลินิกในผู้ใหญ่

ชื่อผู้แต่ง : วิภา ธนาชาติเวทย์, บรรณาธิการ

Call Number : 616.91852 ก451 2560

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 ธันวาคม 2566 เดงกีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก หนังสือ ” การดูแลรักษา เดงกีรุนแรงทางคลินิกในผู้ใหญ่ = Clincal management of severe dengue in acyutts ” คณาจารย์ผู้นิพนธ์หนังสือเล่มนี้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการดูแลผู้ป่วยเดงกีที่เป็นผู้ใหญ่ และมีผลงานวิจัยเดงกีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยดังกล่าว หนังสือเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ที่สนใจสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมในเวชปฏิบัติ


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการดูแลรักษาเดงกีรุนแรงทางคลินิกในผู้ใหญ่ / วิภา ธนาชาติเวทย์, บรรณาธิการ