การตลาด 101

การตลาด 101 ชื่อเรื่อง : การตลาด 101 

ชื่อผู้แต่ง : ตรีฤกษ์ เพชรมนต์  

Call Number : 658.8 ต189ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  7 ม.ค.2566 หนังสือ “การตลาด 101” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการตลาด โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของการตลาด มี Mindset ของนักการตลาดและผู้ประกอบการที่ดี จนไปถึงการต่อยอดในความรู้การตลาดในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรียงลำดับขั้นความคิดที่จำเป็นต้องรู้ผ่าน 20 ข้อในหนังสือเล่มนี้อาทิเช่น มาทำความรู้จักการตลาดกันเถอะ, จากวันนั้นถึงวันนี้ การตลาด 1.0 ถึง 5.0, ทำการตลาด ลูกค้า ต้องมาก่อน เป็นต้น และหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดได้อย่างง่ายดายและสามารถนำไปใช้ได้จริง มาศึกษาหาความรู้ด้านการตลาดเพิ่มเติมกันได้ จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการตลาด 101 / ตรีฤกษ์ เพชรมนต์

การตลาด 101