การบริหารเชิงกลยุทธ์

ชื่อเรื่อง : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ชื่อผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 

Call Number : 658.4012 ส239ก 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  12 ม.ค.2566 หนังสือ “การบริหารเชิงกลยุทธ์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการบริหารเป็นการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่เรียกกันว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic Management ซึ่งปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงส่งผลให้ด้านการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งและพฤติกรรมการบริโภคอย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม เราจะมีวิธีการจัดการได้อย่างไร ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น คงต้องพึ่งพา การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและองค์ความรู้ที่พร้อมจะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างเต็มกำลังและมีประสิทธิภาพ มาติดตามเทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการบริหารเชิงกลยุทธ์/ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

การบริหารเชิงกลยุทธ์