การบัญชีการเงิน ฉบับตกผลึกสำหรับนักบัญชี

การบัญชีการเงิน ฉบับตกผลึกสำหรับนักบัญชีชื่อเรื่อง : การบัญชีการเงิน ฉบับตกผลึกสำหรับนักบัญชี 

ชื่อผู้แต่ง : นิพันธ์ เห็นโชคชันชนะ 

Call Number : 657.48 น619ก 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 ม.ค.2566 หนังสือ การบัญชีการเงิน ฉบับตกผลึกสำหรับนักบัญชี”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน โดยผู้เขียนได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน มาถ่ายทอดในเนื้อหาเล่มนี้ ซึ่งผู้เขียนได้ให้คำว่า “ตกผลึก” ในที่นี้หมายถึง ลึกซึ้ง แจ่มแจ้ง จากการสะสมความรู้หรือความคิด ตลอดระยะเวลา 40 ปีของการเรียน การทำงาน และการสอนของผู้เขียน ดังนั้น “ผลึก” หรือความรู้นี้เป็นคำตอบของคำถาม 100 ข้อ พร้อมสอดแทรกความคิดและเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้เขียนไว้อีกมากมาย มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การบัญชีการเงิน แบบฉบับตกผลึกสำหรับนักบัญชี มีทั้งความรู้และประโยชน์รวมถึงความเพลิดเพลินสนุกสนาน มาค้นหาคำตอบ ? ได้ จากหนังสือเล่มนี้  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการบัญชีการเงิน ฉบับตกผลึกสำหรับนักบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชันชนะ

 

การบัญชีการเงิน ฉบับตกผลึกสำหรับนักบัญชี