การบัญชีต้นทุน : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี

การบัญชีต้นทุน : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แและหลักการบันทึกบัญชีชื่อเรื่อง : การบัญชีต้นทุน : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี   

ชื่อผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์   

Call Number : 657.42 ส253ก 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  18 ม.ค.2566 หนังสือ “การบัญชีต้นทุน : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชีหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านการบัญชี เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด โดยผู้เขียน ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้มีความรู้และผลงานการเขียนหนังสือด้านการบัญชีอย่างมากมายและได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดที่สำคัญของการศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุน ในแต่ละบทมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงตัวอย่างประกอบ มีคำศัพท์ท้ายบท และแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยที่จะช่วยให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นและเรียนรู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือประกอบกิจการธุรกิจของตนได้เป็นอย่างดี มาศึกษาหาความรู้ได้ จากหนังสือเล่มนี้  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 3 oการบัญชีต้นทุน : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แและหลักการบันทึกบัญชี / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พัน

การบัญชีต้นทุน : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี