การบัญชีบริหาร : Managerial Accounting 3rd 

การบัญชีบริหาร : Managerial Accounting 3rdชื่อเรื่อง : การบัญชีบริหาร : Managerial Accounting 3rd 

ชื่อผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์    

Call Number: 657 ส253ก 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2564 หนังสือ “การบัญชีบริหาร : Managerial Accounting 3rd” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหากับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ที่มีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มเรียนรู้ ลักษณะและความสำคัญของการบัญชีบริหาร  แนวคิด ความหมาย และประเภทของต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทำและต้นทุนช่วงการผลิต  การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร ฯลฯ พร้อมยกตัวอย่างและกรณีศึกษามาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การตัดสินใจ ของผู้บริหารในงานธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการบัญชีบริหารเล่มนี้   


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการบัญชีบริหาร : Managerial Accounting 3rd (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

การบัญชีบริหาร : Managerial Accounting 3rd