การภาษีอากรธุรกิจ

ชื่อเรื่อง : การภาษีอากรธุรกิจ 

ชื่อผู้แต่ง : สมคิด บางโม 

Call Number: 336.2 ส234ก 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 13 พ.ย. 2564 หนังสือ การภาษีอากรธุรกิจ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเริ่มรู้จักกับพื้นฐาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และการอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร ฯลฯ โดยหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนวิชาการภาษีอากรธุรกิจ ที่ผู้เขียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ภาษีเป็นอย่างดีและได้อธิบายไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนเข้าใจง่ายทำให้ผู้ที่อ่านหรือผู้ที่ต้องการอยากรู้เรื่องภาษีจะได้รับความรู้และประโยชน์อย่างมากจากหนังสือมเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 4 oการภาษีอากรธุรกิจ / สมคิด บางโม

การภาษีอากรธุรกิจ