การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น ชื่อเรื่อง : การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น   

ชื่อผู้แต่ง : วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, บรรณาธิการ    

Call Number : 610.73 ก499 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  19 ม.ค.2566 หนังสือ “การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านการพยาบาลและมีการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย โดยได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น รวมถึงหลักและวิธีการประเมินสุขภาพ การชักประวัติ การตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป การบันทึกผลการตรวจร่างกาย การบันทึกรายงานแบบวิธีแก้ปัญหา การใช้ยาสำหรับพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้น การวิเคราะห์ผลการตรวจเบื้องต้น ตลอดจนการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ โดยภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาพยาบาลแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 3 oการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, บรรณาธิการ

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น