การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลด้วย MATLA

ชื่อเรื่อง : การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลด้วย MATLA

ชื่อผู้แต่ง : มณีนุช สมานหมู่

Call Number :  005.133 ม132ก 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 เมษายน 2567  หนังสือ ” การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลด้วย MATLAB ” โปรแกรม MATLAB เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม โดยมีความสามารถที่สำคัญคือการทำงานกับเมทริกซ์ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการพล็อตกราฟและการสร้างกราฟิกต่างๆ ในการทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อน มีเครื่องมือและฟังก์ชันมากมายที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม ซึ่งภาษา MATLAB นั้นจะมีโครงสร้างแบบสมบูรณ์และมีลักษณะที่คล้ายกับภาษาโปรแกรมอื่นๆ เช่น Python หรือ C++ โดยเนื้อหาในเล่มนี้จะเป็นการเรียนรู้ MATLAB ระดับเริ่มต้น ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม พื้นฐานการใช้งาน รู้จักเกี่ยวกับเมทริกซ์และอาร์เรย์ใน MATLAB การอ่านเขียนข้อมูล การพล็อตกราฟรูปแบบต่างๆ การเขียนโปรแกรม การใช้งาน Symbolic Math Toolbox ไปจนถึงการทำงานใน Simulink Model ซึ่งเราสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้เบื้องต้นนี้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB ได้

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลด้วย MATLAB / มณีนุช สมานหมู่