การเงินธุรกิจ

 การเงินธุรกิจชื่อเรื่อง : การเงินธุรกิจ 

ชื่อผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล   

Call Number : 658.15 ฐ312ก 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ม.ค.2566 หนังสือ “การเงินธุรกิจ”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านการเงิน โดยมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่บทบาทและหน้าที่ของการบริหารการเงิน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวางแผนทางการเงิน เทคนิคและวิธีวิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดการสินทรัพย์ การควบคุมทางการเงิน รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล และผู้บริหารทางการเงินจะต้องมีการตัดสินใจเพื่อทำให้กิจการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจหรือผู้ที่สนใจการเงินธุรกิจเล่มนี้ และสามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 7 oการเงินธุรกิจ / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

การเงินธุรกิจ