การเงินพรรคการเมืองไทย : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ

การเงินพรรคการเมืองไทย : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะชื่อเรื่อง : การเงินพรรคการเมืองไทย : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ 

ชื่อผู้แต่ง : อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ณัชชาภัทร อมรกุล 

Call Number : 324.21 อ366ก 2565  

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ต.ค.2565 หนังสือ “การเงินพรรคการเมืองไทย : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและรูปแบบในการจัดการทางการเงินของประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย ทั้งในกรอบของกฎหมาย บทบาทของตัวแสดงที่สำคัญ และปัญหาอุปสรรค หรือความท้าท้ายของระบบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข็มแข็งของระบบการเงินพรรคการเมืองของประเทศไทย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่สนใจและสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพื่อสร้างสถาบันการเมืองและระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มั่นคงต่อไป มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการเงินพรรคการเมืองไทย : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว,และ ณัชชาภัทร อมรกุล

การเงินพรรคการเมืองไทย : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ