การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ชื่อเรื่อง : การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ชื่อผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์   

Call Number : 621.319 น164ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  17 ธ.ค.2565 หนังสือ “การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า โดยเริ่มตั้งแต่มาทำความรู้จักกับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เรียนรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้า การจ่ายไฟ มิเตอร์ สายดิน สายไฟ จนกระทั้งเดินสายไฟ/ปลั๊กไฟได้เอง พร้อมภาพประกอบอธิบายเนื้อหาทุกขั้นตอนทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามได้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการซ่อมไฟฟ้าด้วยตนเอง มาเรียนรู้และเทคนิคดี ๆ อีกมากมาย ที่หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ! 

 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคู่มือกดจุดหยุดโรค 5,000 ปี / พินิจ จันทร

การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า