การเป็นผู้ประกอบการ 

การเป็นผู้ประกอบการชื่อเรื่อง : การเป็นผู้ประกอบการ 

ชื่อผู้แต่ง : สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ 

Call Number : 658.421 ส732ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 เม.ย.2566  หนังสือ “การเป็นผู้ประกอบการ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เรื่องด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันนี้สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นของผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบ โดยเริ่มตั้งแต่การอธิบายถึงธรรมชาติของผู้ประกอบการ การประกอบการในบริบทต่าง ๆ ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกิจการใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความเสี่ยง จนไปถึงแนวโน้มและทิศทางของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตอีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นกิจการของการเป็นเจ้าของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ มาติดตามกลยุทธ์และเทคนิคของการเป็นผู้ประกอบการกันได้ จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการเป็นผู้ประกอบการ / สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์

 

การเป็นผู้ประกอบการ