การเมือง อำนาจ ความรู้:หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์

การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ ชื่อเรื่อง : การเมือง อำนาจ ความรู้:หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ 

ชื่อผู้แต่ง : –  

Call Number: 320 ก498 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 ก.ย. 2564 หนังสือ “การเมือง อำนาจ ความรู้:หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองโดยเริ่มตั้งแต่ การเมือง อำนาจ ความรู้ และรัฐศาสตร์สำนักธรรมศาสตร์, เส้นทางวิชารัฐศาสตร์กับ 7 คำถามทางการเมือง, แนวคิดเรื่องอำนาจ, รัฐและชาติ, แนวคิดเรื่องเรื่องเสรีนิยมกับประชาธิปไตยเสรีภาพในการพูด ความมั่นคง และศาสนา ฯลฯ พร้อมเรื่อราวต่าง ๆ ทางการเมือง สำหรับระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่คนไทยในยุคสมัยใหม่จะต้องเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า และหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ? 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ / / ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิกา

การเมือง อำนาจ ความรู้:หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์