การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี

การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีชื่อเรื่อง : การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี 

ชื่อผู้แต่ง : สุทธิดา จำรัส 

Call Number : 371.33 ส773ก 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 ก.พ.2566 หนังสือ “การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่จะเน้นไปที่วิทยาศาสตร์ โดยได้รวบรวมเนื้อหาจะจำเพาะกับความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนผ่านรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการบูรณการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปในการเรียนรู้จะช่วยเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน โดยครูสามารถที่จะออกแบบและดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีได้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนและนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่จะช่วยให้การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี/ สุทธิดา จำรัส

 

การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี