การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ

การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติชื่อเรื่อง : การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ     

ชื่อผู้แต่ง : นันทา สู้รักษา 

Call Number : 158.3 น426ก 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  14 พ.ค.2565 หนังสือ “การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การสอนงานหรือใช้คำทับศัพท์ว่า “การโค้ช” รวมถึงเรื่องชีวิต หรือการเป็นพี่เลี้ยง ที่จะช่วยให้บุคคลนำตนเองออกจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และพัฒนาตนเองให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยภายในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดและยกตัวอย่างของการให้ความช่วยเหลือพร้อมหลักในแง่คิด เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาส ตามแบบจำลองและลำดับขั้นให้การปรึกษา และหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจด้านจิตวิทยาการให้การปรึกษา และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองอย่างต่อเนื่อง มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ / นันทา สู้รักษา

การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ