คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์

คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์ชื่อเรื่อง : คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์ 

ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่  

Call Number : 346.07 ส284ค 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 26 เม.ย.2566  หนังสือ “คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างมากจึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความและประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นและส่งคำฟ้อง คำคู่ความ และเอกสาร ตลอดจนสืบค้นติดตามข้อมูลคดีได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล โดยผู้เขียนได้รวบรวมคู่มือที่กำหนดขั้นตอนการยื่นคำฟ้อง การยื่น และส่งคำคู่ความ และเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing Version 3) และการลงทะเบียน และยื่นคำคู่ความผ่านระบบ CIOS ที่ศาลได้พัฒนาขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคู่ความและผู้ที่สนใจ มาติดตามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์/ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

 

คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์